Aktuálně

Akce

  • 7. září v 15.00    Mše svatá k zahájení školního roku pro děti, rodiče i prarodiče Na tuto mši jsou zvány děti a rodiče z celé farnosti
  • 8. září v 15. 30 Schůzka pro rodiče dětí ze třídy Motýlci + ze třídy Broučci (kromě rodičů nově přijatých děti, ti měli schůzku již 31. 8. v 16.00, ovšem také se mohou zúčastnit)
  • 16. září Den otevřených dveří DDM
  • 20. září Dopravní hřiště Motýlci
  • 29. září Výlet do Sluňákova

Doplněná fotogalerie za školní rok 2015/2016